Welkom op de website van Pressence. De website is onder constructie. Heeft u vragen over wat we doen of wilt u iets vragen of bespreken? Neem gerust contact op.

Ik werk vanuit een systeem gerichte benadering met subgroepen. Verschillen worden in aansluiting met elkaar onderzocht, zodat ze geïntegreerd kunnen worden en het systeem als geheel een ontwikkeling doormaakt. Op die manier groeit een groep losse individuen naar een team waarin ieder individu tot zijn recht komt.

Claudia Hiemstra -info@pressence.nu

06-5088 1580